Խթանիչ (բուստեր) պատվաստում

Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումների ամբողջական կուրսից հետո իրականացվում է խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստում 18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց շրջանում՝ ըստ ներքոհիշյալ սխեմայի. 

 

ՍԽԵՄԱ

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԽԹԱՆԻՉ (ԲՈՒՍՏԵՐ) ԴԵՂԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

  Ամբողջական պատվաստման

  կուրսի պատվաստանյութի 

  (պատվաստանյութերի)

  անվանում

Խթանիչ (բուստեր)

պատվաստանյութի

անվանում

1-ին

բուստեր 

դեղաչափ 

(ինտերվալ)

2-րդ

բուստեր

 դեղաչափ 

(ինտերվալ)

Դեղաչափ

  Պֆայզեր

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա),

 ինչպես նաև

 ԱՀԿ-ի կողմից արտակարգ 

իրավիճակներում

 կիրառման թույլտվություն

 ունեցող 

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ,

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ

  Մոդեռնա 

  (2 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա),

ինչպես նաև

 ԱՀԿ-ի կողմից արտակարգ

 իրավիճակներում 

կիրառման թույլտվություն

 ունեցող բոլոր

 պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ

  Գամ-Կովիդ-Վակ* (Սպուտնիկ-Վի)

  (2 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա), 

Գամ-Կովիդ-Վակ*

(Սպուտնիկ-Վի)

(I բաղադրիչով),

Սպուտնիկ Լայթ*

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

Գամ-Կովիդ-Վակ

(Սպուտնիկ-Վի)՝ 0.5մլ,

Սպուտնիկ Լայթ՝ 0.5մլ

  ԱստրաԶենեկա

  (2 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա)

ԱստրաԶենեկա, ինչպես նաև

ԱՀԿ-ի կողմից արտակարգ

իրավիճակներում կիրառման

թույլտվություն ունեցող

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական

 պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ

  Սինոֆարմ

  (2 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա)

Սինոֆարմ, ինչպես նաև

ԱՀԿ-ի կողմից արտակարգ

իրավիճակներում

կիրառման թույլտվություն

ունեցող

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ,

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ 

  Կորոնավակ

  (2 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա)

Սինոֆարմ կամ Կորոնավակ,

ինչպես նաև ԱՀԿ-ի կողմից

արտակարգ իրավիճակներում

կիրառման թույլտվություն

ունեցող

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական

 պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ

կամ Սինոֆարմ՝ 0.5մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ

  

  Սպուտնիկ Լայթ*

  (1 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա),

Սպուտնիկ Լայթ*,

Գամ-Կովիդ-Վակ*

(Սպուտնիկ-Վի) 

(I բաղադրիչով)

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

Սպուտնիկ Լայթ՝ 0.5մլ,

Գամ-Կովիդ-Վակ

(Սպուտնիկ-Վի)՝ 0.5մլ

  ԱստրաԶենեկա

  (1 դեղաչափ),

  Մոդեռնա 

  (1 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա),

 ինչպես նաև

 ԱՀԿ-ի կողմից արտակարգ

 իրավիճակներում 

կիրառման թույլտվություն 

ունեցող

 բոլոր 

պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ,

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ

  ԱստրաԶենեկա

  (1 դեղաչափ),

  Պֆայզեր

  (1 դեղաչափ)

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա), 

ինչպես նաև ԱՀԿ-ի կողմից 

արտակարգ

 իրավիճակներում 

կիրառման թույլտվություն 

ունեցող 

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ,

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ

  Պֆայզեր 

  (1 դեղաչափ), Մոդեռնա 

  (1 դեղաչափ) 

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա),

ինչպես նաև

ԱՀԿ-ի կողմից արտակարգ

իրավիճակներում կիրառման

թույլտվություն ունեցող

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ,

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ

  COVID-19 դեմ ԱՀԿ-ի

  կողմից արտակարգ 

 իրավիճակներում

  կիրառման թույլտվություն   

ունեցող այլ

  պատվաստանյութեր՝ 2 

դեղաչափ     

 (հոմոլոգ և/կամ հետերոլոգ**)

  կամ 1 դեղաչափ

ՌՆԹ պատվաստանյութ

(Պֆայզեր կամ Մոդեռնա),

ինչպես նաև ԱՀԿ-ի կողմից

արտակարգ իրավիճակներում

կիրառման թույլտվություն

ունեցող

բոլոր պատվաստանյութերը

Ամբողջական 

պատվաստումից 

3-6 ամիս անց

1-ին բուստեր

դեղաչափից

3-6 ամիս անց

Պֆայզեր` 0.3մլ,

Մոդեռնա՝ 0.25մլ,

ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ,

Կորոնավակ՝ 0.5մլ,

Սինոֆարմ՝ 0.5մլ,

*Անձը կարող է խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստում ստանալ ամբողջական պատվաստման կուրսից 3 ամիս անց՝ համաձայն սխեմայի, ըստ տվյալ անձի դիմելիության և գրավոր համաձայնության:
**COVID-19-ի դեմ նույն տեխնոլոգիայով արտադրված պատվաստանյութերը  հոմոլոգ պատվաստանյութեր են, իսկ տարբեր տեխնոլոգիաներով արտադրված պատվաստանյութերը՝  հետերոլոգ:
***Պֆայզեր պատվաստանյութի առկայության դեպքում:
Մեկ խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստումը կարող է իրականացվել COVID-19-ի դեմ նույն կամ այլ պատվաստանյութով2: 


 

Հղումների ցանկ