Խթանիչ (բուստեր) պատվաստում

Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումների ամբողջական կուրսից հետո իրականացվում է խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստում 18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց շրջանում՝ ըստ ներքոհիշյալ սխեմայի. 

 

ՍԽԵՄԱ

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԽԹԱՆԻՉ (ԲՈՒՍՏԵՐ) ԴԵՂԱՉԱՓԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

Ամբողջական պատվաստման կուրսի պատվաստանյութի (պատվաստանյութերի) անվանում Խթանիչ (բուստեր) պատվաստանյութի անվանում Ինտերվալ Դեղաչափ
Մոդեռնա 
(2 դեղաչափ)
ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)*** 3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ
Գամ-Կովիդ-Վակ*
(Սպուտնիկ-Վի) 
(2 դեղաչափ)
ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)***, 
Գամ-Կովիդ-Վակ* (Սպուտնիկ-Վի) (I բաղադրիչով), 
Սպուտնիկ Լայթ*
3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ,
Գամ-Կովիդ-Վակ (Սպուտնիկ-Վի)՝ 0.5մլ, 
Սպուտնիկ Լայթ՝ 0.5մլ
ԱստրաԶենեկա 
(2 դեղաչափ)
ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)***
ԱստրաԶենեկա
3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ,
ԱստրաԶենեկա՝ 0.5մլ
Սինոֆարմ 
(2 դեղաչափ)
ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)***
Սինոֆարմ
3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ,
Սինոֆարմ՝ 0.5մլ
Կորոնավակ 
(2 դեղաչափ)
ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)***
Սինոֆարմ կամ Կորոնավակ
3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ,
Կորոնավակ՝ 0.5մլ կամ Սինոֆարմ՝ 0.5մլ
Սպուտնիկ Լայթ* 
(1 դեղաչափ)
ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)***,
Սպուտնիկ Լայթ*,
 Գամ-Կովիդ-Վակ* (Սպուտնիկ-Վի) (I բաղադրիչով)
3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ,
Սպուտնիկ Լայթ՝ 0.5մլ, Գամ-Կովիդ-Վակ (Սպուտնիկ-Վի)՝ 0.5մլ
ԱստրաԶենեկա (1 դեղաչափ), Մոդեռնա (1 դեղաչափ) ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)*** 3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ
ԱստրաԶենեկա (1 դեղաչափ), Պֆայզեր (1 դեղաչափ) ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)*** 3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ
Պֆայզեր (1 դեղաչափ), Մոդեռնա (1 դեղաչափ)  ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)*** 3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ
Այլ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութեր՝ 2 դեղաչափ (հոմոլոգ և/կամ հետերոլոգ**)  ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)*** 3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ
Պֆայզեր*** ՌՆԹ պատվաստանյութ (Մոդեռնա կամ Պֆայզեր)*** 3-6 ամիս Մոդեռնա՝ 0.25մլ,
Պֆայզեր***` 0.3մլ

*Անձը կարող է խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստում ստանալ ամբողջական պատվաստման կուրսից 3 ամիս անց՝ համաձայն սխեմայի, ըստ տվյալ անձի դիմելիության և գրավոր համաձայնության:
**COVID-19-ի դեմ նույն տեխնոլոգիայով արտադրված պատվաստանյութերը  հոմոլոգ պատվաստանյութեր են, իսկ տարբեր տեխնոլոգիաներով արտադրված պատվաստանյութերը՝  հետերոլոգ:
***Պֆայզեր պատվաստանյութի առկայության դեպքում:
Մեկ խթանիչ (բուստեր) դեղաչափով պատվաստումը կարող է իրականացվել COVID-19-ի դեմ նույն կամ այլ պատվաստանյութով2: 


 

Հղումների ցանկ