ՊՇՌ և ռապիդ թեստեր

Գոյություն ունեն COVID-19 վարակի առկայությունը ստուգող երկու տեսակի թեստեր:

Վիրուսայի հայտնաբերման թեստը ցույց է տալիս տվյալ պահին վարակի առկայությունը: Օգտագործվում է վիրուսի հայտնաբերման երկու տեսակի թեստ` նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստեր (NAAT), որոնք հայտնի են նաև որպես ՊՇՌ թեստեր, և հակագեն թեստեր, այլ կերպ ասած` ռապիդ (արագ) թեստեր1: Վիրուսի հայտնաբերման թեստը քթից կամ քթըմպանից վերցված նմուշների միջոցով հայտնաբերում է` տվյալ պահին տվյալ պահին քթում կամ ըմպանում COVID-19-ի վիրուրուսը առկա է,  թե՞ ոչ: Վիրուսի հայտնաբերման թեստերն իրականացվում են լաբորատորիաներում, թեստավորման կենտրոններում2:

ՊՇՌ թեստեր

ՊՇՌ թեստերը COVID-19-ի հարուցիչ SARS-CoV-2 վիրուսի ախտորոշման թեստ է: ՊՇՌ ախտորոշման գործընթացն աշխատում է հետևյալ կերպ. առաջին հերթին, մարդուց վերցված նմուշում, վիրուսի առկա լինելու դեպքում, դրա գենետիկական նյութը ուժեղացվում կամ բազմաթիվ պատճեններ են ստեղծվում: Այլ կերպ ասած ՊՇՌ թեստը կարող է հուսալիորեն հայտնաբերել SARS-CoV-2-ը` նույնիսկ փոքր քանակի դեպքում, և կեղծ-բացասական արդյունքը գրեթե անհավանական է3:

SARS-CoV-2-ի հակագեն թեստավորում կամ արագ թեստեր

Հակագեն թեստերը իմունայբանական մեթոդով հետազոտություններ են` հայտնաբերելու համար տվյալ վիրուսային հակագենի առկայությունը, որը ենթադրում է ընթացիկ վիրուսային վարակ: Հակագեն թեստերը ներկայում թույլ է տրվում կատարել քթըմպանային և քթային քսուկի նմուշի հիման վրա, որ ուղղակիորեն ներմուծվում են հետազոտության կատարման բուֆերի կամ ռեագենտի մեջ: Այնուամենայնիվ, ՊՇՌ-ն կարող է դրական լինել վարակից շաբաթներ` նույնիսկ ամիսներ անց, և կարող է ցույց տալ վիրուսային նուկլեինաթթվի մակարդակն անգամ այն ժամանակ, երբ վիրուսն այլևս չի զարգանում4:
 

Հղումների ցանկ