Ուղևորություն Հայաստանից դեպի այլ երկրներ

Եթե ցանկանում եք Հայաստանից ուղևորվել ցանկացած այլ երկիր, խորհուրդ է տրվում հետևել տվյալ երկիր մուտք գործելու վերաբերյալ տեղեկություններին և կանոնակարգերին:

COVID-19 Ճամփորդական խորհուրդներ ըստ նպատակակետ երկրի

Խնդրում ենք հետևել ՀՀ Արտաքին  գործերի նախարարության էջին, որտեղ կարող եք գտնել ձեր նպատակակետ երկիրը, և սեղմելով դրա անվան վրա, կտեսնեք այնտեղ մեկնելու համար ձեզ անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը: Հետևեք Արտաքին գործերի նախարարության կատարած վերջին թարմացումներին և, անհրաժեշտության դեպքում, ամենաթարմ տվյալների համար այցելեք ժամանման երկրի կանոնակարգերը ներկայացնող կայք:

Դուք կարող եք նաև այցելել ԱՄՆ ՀՎԿԿ-ի (Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն) կայք, որտեղ բոլոր երկները ներկայացված են ըստ COVID-19-ի ռիսկերի գնահատման մակարդակի: Սեղմելով յուրաքանչյուր երկրի անվան վրա` կարող եք գտնել տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ է իմանալ նախքան տվյալ երկիր մեկնելը:

Հղումների ցանկ