Վիճակագրություն

 • Ամենօրյա վիճակագրություն
 • Թեստավորում
 • Մահեր
 • Պատվաստումներ
 • Առողջացածներ և փաստացի բուժում ստացողներ
Պատվաստված անձինք
 • Առաջին դեղաչափ
 • Նախորդ շաբաթ
  1025
 • Ընդհանուր
  1137428
 • Երկրորդ դեղաչափ
 • Նախորդ շաբաթ
  1465
 • Ընդհանուր
  1011387
 • Խթանիչ դեղաչափ
 • Նախորդ շաբաթ
  870
 • Ընդհանուր
  57519
Դրական դեպքեր
Թեստավորում
 • Նոր
  1152
 • Ընդհանուր
  3089291
Դրական դեպքեր
 • Նոր
  4
 • Ընդհանուր
  422939
Մահ
 • Նոր
  0
 • Ընդհանուր
  8624
Բուժում ստացողներ
 • Նոր
  541
 • Ընդհանուր
  7768100
COVID-19-ի դեմ պատվաստումների վերաբերյալ շաբաթական տվյալները կարող են փոփոխվել՝
պայմանավորված մուտքագրումների պարբերաբար շտկումներով: 
Ընդհանուր պատվաստումներ
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 20.06.22
Վերջին 30 оրը`
11360
Վերջին 180 оրը`
515230
Առաջին դեղաչափ
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 20.06.22
Վերջին 30 оրը`
3029
Վերջին 180 оրը`
184538
Երկրորդ դեղաչափ
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 20.06.22
Վերջին 30 оրը`
2731
Վերջին 180 оրը`
269987
Խթանիչ դեղաչափ
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 20.06.22
Վերջին 30 оրը`
3005
Վերջին 180 оրը`
56263
Պատվաստված անձինք
 • Առաջին դեղաչափ
 • Նախորդ շաբաթ
  1025
 • Ընդհանուր
  184538
 • Երկրորդ դեղաչափ
 • Նախորդ շաբաթ
  1465
 • Ընդհանուր
  269987
 • Խթանիչ դեղաչափ
 • Նախորդ շաբաթ
  870
 • Ընդհանուր
  56263
COVID-19-ի դեմ պատվաստումների վերաբերյալ շաբաթական տվյալները կարող են փոփոխվել՝
պայմանավորված մուտքագրումների պարբերաբար շտկումներով:
Թեստավորում
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 22.05.22
Վերջին 30 оրը`
0
Վերջին 180 оրը`
502554
Դրական դեպքեր
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 22.05.22
Վերջին 30 оրը`
0
Վերջին 180 оրը`
77684
Մահ
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 22.05.22
Վերջին 30 оրը`
0
Վերջին 180 оրը`
635
Մահ այլ պատճառով
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 22.05.22
Վերջին 30 оրը`
0
Վերջին 180 оրը`
166
Առողջացած
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 22.05.22
Վերջին 30 оրը`
0
Վերջին 180 оրը`
79936
Բուժում ստացողներ
Վերջին տվյալները թարմացվել են՝ 22.05.22
Վերջին 30 оրը`
0
Վերջին 180 оրը`
954394